[Part_Marquee]
پنجشنبه 8 خرداد 1399   13:52:31

نظرات انتقادات شکایات


سامانه ارتباط با مشتریان

مشاهده گازبهاء

   مشاهده قبض گاز

بازدید از این بخش:

تعداد بازديد اين صفحه: 276

مناقصه و مزايده
کدفراخوان 3189549 
خدمات امداد ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی ، ایستگاههای اندازه گیری و حفاظت کاتدیک و جمع آوری شیرهای پیاده رو در سطح منطقه شش اصفهان، شهر بهارستان و توابع. 
شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد انجام خدمات زیر، شامل :
ردیف
عنوان مناقصه
حدود برآورد
مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع
کار پیمانکاری
1
خدمات امداد ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی ، ایستگاههای اندازه گیری و حفاظت کاتدیک و جمع آوری شیرهای پیاده رو در سطح منطقه شش اصفهان، شهر بهارستان و توابع.
37,000,000,000 ریال
1,850,000,000ریال
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدین وسیله از شرکتهای خدماتی داوطلب که دارای کد 4 و 7از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و تجربه کافی و توانایی لازم برای انجام خدمات فوق را دارا می باشند، دعوت
می گردد در صورت تمایل درخواست کتبی خود را حداکثر تا تاریخ
17 بهمن ماه 1397 همراه با مدارک ذیل به آدرس اصفهان ، خیابان چهار باغ بالا ، روبروی مجتمع تجاری پارک ، طبقه اول ، امور قراردادها تحویل نمایند تا پس
از بررسی درصورت تایید برای شرکت در مناقصه از ایشان دعوت به عمل آید .
مدارک پیوست برای درخواست کتبی :
1-تصویر اساسنامه و آگهی تاسیس و تغییرات احتمالی شرکت در روزنامه رسمی
2-سوابق کار مرتبط 3-پیمانهای در دست اجرا
4-رضایت نامه های کارهای قبلی شرکت
5- تائید صلاحیت ایمنی و طرح طبقه بندی مشاغل از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشد.
6- کد اقتصادی شرکت 7- شناسه ملی شرکت 
  
بيشتر

ravabet_omumi@nigc-isfahan.ir:ارتباط با روابط عمومی;
    شماره تلفن5رقمی اداره مرکزی:38132   خارج از استان اصفهان38132-031
       

;شماره تلفن گویا روابط عمومی: 36286363; شماره تلفن روابط عمومی: 36279869


مجری سایت : شرکت سیگما