[Part_Marquee]
پنجشنبه 8 خرداد 1399   11:50:13

نظرات انتقادات شکایات


سامانه ارتباط با مشتریان

مشاهده گازبهاء

   مشاهده قبض گاز

بازدید از این بخش:

تعداد بازديد اين صفحه: 253

مناقصه و مزايده
کدفراخوان 3185218 
انجام امورفنی،مهندسی،نقشه برداری، نرم افزاری وپشتیبانی پروژه های گازرسانی درسطح شرکت گاز استان اصفهان 
شرکت گازاستان اصفهان،درنظردارد انجام امورزیر شامل :
ردیف
عنوان مناقصه
حدود برآورد
مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کارپیمانکاری
1
انجام امورفنی،مهندسی،نقشه برداری، نرم افزاری وپشتیبانی پروژه های گازرسانی درسطح شرکت گاز استان اصفهان
44.900.000.000ریال
2.245.000.000ریال
به مشاور واجد شرایط واگذار نماید . لذا بدین وسیله از شرکتهای واجد شرایط که دارای گواهینامه صلاحیت در زمینه نقشه برداری، ایمنی و کاهش خطرات وGIS، از سازمان برنامه وبودجه و تجربه کافی و توانایی لازم برای انجام امور فوق را دارا می باشند ، دعوت می گردد در صورت تمایل درخواست کتبی خود را حداکثر تا تاریخ 12 دی1397 همراه با مدارک ذیل به آدرس اصفهان ، خیابان چهار باغ بالا ، روبروی مجتمع تجاری پارک ، طبقه اول ، امور قراردادها تحویل نمایند تا پس از بررسی درصورت تایید برای شرکت در مناقصه از ایشان دعوت به عمل آید .
مدارک پیوست برای درخواست کتبی :
1-تصویراساسنامه و آگهی تاسیس و تغییرات احتمالی شرکت درروزنامه رسمی
2-سوابق کار مرتبط3-پیمانهای در دست اجراء4-رضایت نامه های کارهای قبلی شرکت
5- گواهینامه صلاحیت معتبر از سازمان برنامه وبودحه
6- کد اقتصادی شرکت 7- شناسه ملی شرکت 
  فايل هاي مربوطه :
(2)شرايط و نحوه تکميل و تحويل اسناد ارزيابي.pdf264 KB  
بيشتر

ravabet_omumi@nigc-isfahan.ir:ارتباط با روابط عمومی;
    شماره تلفن5رقمی اداره مرکزی:38132   خارج از استان اصفهان38132-031
       

;شماره تلفن گویا روابط عمومی: 36286363; شماره تلفن روابط عمومی: 36279869


مجری سایت : شرکت سیگما