[Part_Marquee]
پنجشنبه 8 خرداد 1399   11:56:28

نظرات انتقادات شکایات


سامانه ارتباط با مشتریان

مشاهده گازبهاء

   مشاهده قبض گاز

بازدید از این بخش:

تعداد بازديد اين صفحه: 512

مناقصه و مزايده
کدفراخوان 3187794 
تعویض پوشش خط تغذیه 24 اینچ صنایع از ایستگاه تقویت فشار گاز پل کله (ناحیه زرین شهر) وحداکثر به طول 20 کیلومتر 
شرکت گازاستان اصفهان  , در نظردارد جهت موضوع ذیل :
ردیف
شرح
مبلغ بر آورد
مبلغ ضمانتنامه شرکت درمناقصه
1
تعویض پوشش خط تغذیه 24 اینچ صنایع از ایستگاه تقویت فشار گاز پل کله (ناحیه زرین شهر) وحداکثر به طول 20 کیلومتر
99،500،000،000 ریال
3،490،000،000 ریال
از شرکت های واجد شرایط که دارای شناسه ملی ، توان فنی و اجرائی و سابقه و دارای رتبه معتبر تاسیسات و تجهیزات وظرفیت خالی در سقف مبلغ مناقصه مربوطه می باشند وتمایل به همکاری دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل آورد لذا مقتضی است حداکثر تا تاریخ 3/11/97 طبق شرایط زیر اسناد ومدارک خود را به ساختمان شرکت گاز استان اصفهان واقع درخیابان چهارباغ بالا روبروی مجتمع پارک طبقه اول دفتر امور قراردادها تحویل نمایند .(تلفن تماس داخلی 2572 )
شرایط متقاضی :
1- داشتن توانایی لازم جهت ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه
2-ارسال مدارک واسناد شرکت های متقاضی جهت ارزیابی (تصویراساسنامه و ثبت شرکت و روزنامه وآخرین تغییرات آن در صورت تغییر،مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره ، سوابق کار شرکت و کارکنان ، لیست ماشین آلات متعلق به شرکت و رتبه بندی معتبر از سازمان مدیریت وبرنامه و خلاصه گردش مالی)
شرکت گاز استان اصفهان پس از بررسی و محاسبه امتیازات شرکت هایی که اسناد ومدارک ارزیابی خود را تا مهلت مقرر تحویل داده اند از برگزیدگان جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد و ارائه مدارک ارزیابی هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان در مناقصه و متقاضیان ایجاد نکرده و کارفرما در رد و یا قبول آن مختار است.
لینک سامانه جامع پیمانکاران شرکت گاز استان اصفهان جهت دریافت و تکمیل اسناد استعلام ارزیابی
.
 
  فايل هاي مربوطه :
91375.gif115.956 KB 
Barid32707772..pdf60.239 KB  
بيشتر

ravabet_omumi@nigc-isfahan.ir:ارتباط با روابط عمومی;
    شماره تلفن5رقمی اداره مرکزی:38132   خارج از استان اصفهان38132-031
       

;شماره تلفن گویا روابط عمومی: 36286363; شماره تلفن روابط عمومی: 36279869


مجری سایت : شرکت سیگما