[Part_Marquee]
شنبه 9 فروردين 1399   14:34:18

نظرات انتقادات شکایات


سامانه ارتباط با مشتریان

مشاهده گازبهاء

   مشاهده قبض گاز

بازدید از این بخش:

تعداد بازديد اين صفحه: 708

روابط كار و مددكاري اجتماعي
فرم هاي مورد نياز 
 

 
  فايل هاي مربوطه :
HSE-F09_-01_.pdf117.8 KB  

ravabet_omumi@nigc-isfahan.ir:ارتباط با روابط عمومی;
    شماره تلفن5رقمی اداره مرکزی:38132   خارج از استان اصفهان38132-031
       

;شماره تلفن گویا روابط عمومی: 36286363; شماره تلفن روابط عمومی: 36279869


مجری سایت : شرکت سیگما