[Part_Marquee]
شنبه 9 فروردين 1399   13:56:24

نظرات انتقادات شکایات


سامانه ارتباط با مشتریان

مشاهده گازبهاء

   مشاهده قبض گاز

بازدید از این بخش:

تعداد بازديد اين صفحه: 12987

اطلاعيه و اخبار شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادها
اعضاء شوراي عالي پيشنهادات 

اعضاءجدید شورای عالی پیشنهادات، با حکم مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان ( سعید مومنی)


ارائه پيشنهاد 
دوره آموزش مجازي نظام پيشنهادها 

با سلام

همکاران محترم می توانند جهت حضور در دوره مجازی نظام پیشنهاد ها فایل های زیر را دانلود و مطالعه نمایند

1    آیین نامه نظام مشارکت

2   فایل آموزش مجازی نظام پیشنهاد ها

lms


برگه اعلام پيشنهاد 
اطلاعيه 

ravabet_omumi@nigc-isfahan.ir:ارتباط با روابط عمومی;
    شماره تلفن5رقمی اداره مرکزی:38132   خارج از استان اصفهان38132-031
       

;شماره تلفن گویا روابط عمومی: 36286363; شماره تلفن روابط عمومی: 36279869


مجری سایت : شرکت سیگما